www.kinetikmedikal.comSPİNAMOT SKOLYOZ EGZ. SİSTEMİ kinetik medikal
05326948967
fztopcu@gmail.com

SPINAMOT
Skolyoz Egzersiz Sistemi

SPINAMOT genel olarak skolyoz problemli adölesan ve yetişkin hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bunun yanında rom çalışması hedeflenen omuz hastaları ile görsel algı ve koordinasyon hedeflenen hemipleji/hemiparazi hastlarında da kullanılmaktadır.
                     
                
 Temel amaç olarak skolyoz tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış, doktorlar ve fizyoterapistlerin (klinisyenlerin), hastalara skolyoz egzersizlerini daha etkin uygulayabilmeleri için özel bir rehabilitasyon yöntemi ortaya koyan Ar-Ge ürünü bir medikal cihazdır.  
               Prototip klinik çalışmalarda hasta ve terapist geri dönüşleri alınarak tasarlanmıştır. Hasta açısından çalışma kolaylığı ve etkinlik , terapist açısından ise ergonomik avantajlar ön planda tutulmuştur.    SPINAMOT  iki ayrı sistemden oluşmaktadır; birincisi  egzersizlerin belli bir düzen içerisinde yapılmasını sağlayan Mekanik Sistem, ikincisi hastayı egzersizleri doğru şekilde yapabilmesi için yönlendiren ve geridönüş sağlayan Görsel Yönlendirme Sistemidir
Omuz hastalıklarında rom çalışması; omuz ve dirsek ekleminde limitasyona neden olan çeşitli hastalıklarda eklem hareketi genişliği için yapılan egzersizlere Spinamot kontrollü bir ortam sağlamaktadır.
Hemipleji ve hemiparazi uygulamalarında ise hastada kognitif algının geliştirilmesi ve hasta taraf koordinasyonunun artırılması hedeflenmektedir. Hasta görsel yönlendirme sistemine uyumu ve koordineli hareket tekrarı ile mental kapasite yönünden desteklenir. Hastalar kalça bölgesinden destekli güvenli oturuş pozisyonu ile vücut kaslarını  her iki tarafta daha rahat çalıştırır. SPINAMOT Hemiplejik/hemiparazik hastalarda, tüm vücut flexbilitesinin gelişmesi ve hasta taraf vücut algısının artırılması için  rehabilitasyonda farklı bir uygulama alanı olarak yerini almıştır.
SPINAMOT® cihazımız, 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi fizik tedavi bölümüne kurulmuştur. Kurulduğu günden buyana skolyoz hastaları ile çalışmalar yapılmaktadır.
 KOÜ fizik tedavi bölümü akademisyenlerinden,
 
Prof.Dr. Nigar DURSUN
ve Prof.Dr. Erbil DURSUN 
hocalarımıza sundukları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi bir borç biliriz.
®